Ja, även en läkare eller farmaceut kan hjälpa dig med blodprovet. Kontakta din läkare eller ditt apotek. Cerascreen betalar inte de kostnader som uppstår.