cerascreen

Har mediciner någon inverkan på provsvaret?

Beroende på typ av prov kan provresultaten påverkas av olika medikament. Därför har vi sammanställt en lista över de medikament som kan påverka de olika proverna. 


Mediciner som påverkar resultaten är:


Östrogen: 


Östrogen-hämmare       
Finns i
Bazedoxifen                  
Conbriza®
Klomifen                    
Serophene®, Clomid® 
Fulvestrant                      
Faslodex®, generiska 
Raloxifen                         
Evista® 
Tamoxifen                        
Nolvadex®, generiska 
Aromat-hämmare 

Anastrozol                    
Arimidex®, generiska
Exemestan                    
Aromasin®, generiska
Letrozol                        
Femara®, generiska 
Syntetiskt östrogen 

Etinylestradiol                
P-piller, p-plåster, antikonceptionsring 


Vilda örter med fytoöstrogener (fytokemikalier med östrogenliknande struktur och verkan): 


- Daggkåpa 

- Johannesört 

- Munkpeppar 

- Nattljus 

- Röd klöver 

- Rölleka 


Testosteron: 


Antiandrogener      
Finns i
Abiraterone            
Zytiga® 
Bikalutamid           
Casodex®, generics
Cyproteronacetat   
Diane®-35, generics 
Enzalutamide         
Xtandi® 
Flutamid                
Flucinom® 
Nilutamid 


Naturliga ingredienser: 


- Bidrottningsgelé 

- Judekörs/Ashwagandha/Ginseng 

- Butea Superba 

- Horny goat weed 

- Ginkgo biloba 

- Sammetsböna 


Kortisol:


Cortisol-hämmare  
Finns i
Fosfatidylserin            
Fosfatidylserin-kapslar
Hydrokortison 


Colifoam rektalt skum, Ebenol, FeniHydrocort-kräm, Fenisitil Hydrocort, Ficortril ögonsalva, Hydrocortisin, Hydrogale salva, Postericort salva, Postericort stolpiller , Cortisonum 
Kortikosteroider 

Dexametason              
I flertalet mediciner  
Kortisolsänkande  

Pasireotid                    
Signifor®, Signifor® LAR Serotonin:


Setrone 
Finns i
Granisetron                    
Kevatril ®, Kytril ®, generiska 
Ondansetron                  
Zofran ® 
5-HT2 Hämmare 

Trazodon                      
Trittico® /-hämmare 


Histamin:


Antihistamin/ H1-mottagningshämmare 
Finn i
Azelastin                                                        
Allergodil®, Dymista® + Fluticason, generiska 
Bilastin                                                           
Bilaxten
Cetirizin                                                          
Zyrtec® 
Clemastin 

Desloratadin                                                  
Aerius® 
Dimentinden                                                  
Fenistil®, Feniallerg®, Vibrocil®, Otriduo® 
Difenhydramin                                              
Benocten®, Nardyl Schlaf®, Fenipic®, Somnium 
Doxylamin                                                      
Sanalepsi N® Vicks MediNait® 
Ebastin 
Ebastel® 
Fexofenaclin                                                    
Telfast®, Telfastin Allergo 120® 
Levocabastin                                                  
Livostina®, Livostin®
Levocetirizin                                                   
Xyzal® 
Loratadin                                                         
Claritine®, Claritine® Pollen, Aerius® 
Meclizine                                                          
Itinerol B6® 
Terfenadine                                                      
Telfast® 


Matreaktionstest:


Att beakta: 


- Omalizumab (Xolair ®) används vid astma och allergi och är en så kallad anti-IgE-antikropp, vilket minimerar antalet IgE i blodet vid allergier. 

- Antihistaminer minskar effekten av histamin och används vid allergier. Om en allergi uppstår finns det en hög koncentration av typ E immunoglobuliner i blodet. Därför utgår man i från att antihistaminer har effekt på dessa IgE-nivåer eftersom de används vid allergier. Det finns dock inga vetenskapliga bevis på det. 


Om din medicin inte är listad här och du är osäker på om den kan påverka testet, fråga din läkare eller apotekspersonalen.  Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta vår kundtjänst

Kontakta oss