cerascreen

Hur kan jag öka min nivå av D-vitamin?

För att öka dina nivåer av D-vitamin kan du antingen ta tillskott med D-vitamin eller äta specialbalanserad kost enligt recept. Beroende på klassificeringen är nivåerna av D-vitamin per beredning olika. 


Ett intag av vitamin D-tillskott med doser upp till 1000 IE (internationella enheter) per dos kan fås utan recept. Man skiljer på vitamin D3 (animaliskt vitamin D från ull/lanolin, cholecalciferol) och vitamin D2 (vegetabiliskt vitamin D från svampar, ergocalciferol). Även en balanserad kost kan innehålla vitamin D. 


Det dagliga intaget av D-vitamin rekommenderat av German Nutrition Society (DGE) är 800 IE. Detta värde verkar alldeles för lågt om man ser till de studier som gjorts. Canadian Pediatric Society rekommenderar 2 000 IE per dag för blivande mödrar. Den tyska federala byrån för riskbedömning (BfR) har satt 2000 IE som övre gräns för dagligt intag. 


Studier visar att nivån av D-vitamin kan stabiliseras med en tillskott på 2000 IE. Ortomolekylära läkare rekommenderar upp till 5000 IE. Korrigeringen med att sänka nivån av D-vitamin lyckas vanligtvis inte. Dessutom måste lagringsnivån vara fylld först. 


I terapeutiskt syfte ges D-vitamin i doser upp till 50 000 IE. För att optimera tillförseln av D-vitamin till alla positivt påverkade kroppsfunktioner, bör man försöka nå en blodkoncentration på 40-60 ng/ml. Om koncentrationen av D-vitamin är kraftigt minskad bör du inte ta de receptfria preparaten på egen hand. I sådana fall är det mycket viktigt att en läkare rådfrågas och nivån av D-vitamin kontrolleras regelbundet. 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta vår kundtjänst

Kontakta oss