cerascreen

Vad är IgE och IgG4?

Vår kropp har sitt eget försvarssystem som skyddar oss mot sjukdomar och består av olika delar. En av dem är immunsystemet som aktivt försvarar kroppen mot allt som anses främmande och skadligt. Det maximala försvaret mot även de minsta främmande föremål görs av antikroppar (immunoglobuliner). När dessa aktiveras känner de exakt igen främmande mönster och riktar in sig på att förstöra dem. Vår kropp använder olika sorters antikroppar för att bygga upp flera försvarslager som hindrar det som vill komma in i kroppen, omedelbart när de kommer in och inuti kroppen. 


IgE är en speciell sorts antikroppar som känner igen och förhindrar uppkomsten av främmande och fientliga ämnen i kroppen. Det är därför det utlöser reaktioner som hindrar eller blockerar inträde. Detta förklarar också de typiska symptom som förknippas med IgE-bindning, nämligen: svår utsöndring (tårar, diarré, kräkningar), hosta, kramper och lokala inflammationer (rodnad, klåda, temperaturökning). 


Antikroppstypen IgG är aktiv om dessa ämnen redan finns inne i kroppen och måste avaktiveras eller förstöras så fort som möjligt. Vårt inre försvar mot patogena bakterier och virus beror huvudsakligen på denna sorts antikroppar. IgG är uppdelad i flera underavdelningar. En av dem, den specifika IgG4, är minst förekommande i denna underavdelning, därför bör man överväga att öka den. 


Den allmänna regeln är: När antikroppar av IgG-klassen fastnar vid sitt mål, påbörjas ett försvar och en inflammation uppstår i syfte att blockera och förstöra det som uppfattas som ett främmande mönster. Reaktionerna blir oftast inte lika starka som med IgE. Om det blir fel kan detta leda till långvarig skada och kroniskt obehag.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Hittade du inte svaret på din fråga? Kontakta vår kundtjänst

Kontakta oss