Dat is afhankelijk van de vorm van het preparaat. Over het algemeen kan gezegd worden dat het niet zinvol is de test te doen onmiddelijk na een vitamine B12 injectie. Na een injectie raden wij u aan tenminste drie weken te wachten voordat u uw vitamine B12-spiegel laat controleren. Anders wordt er maar de vitamine B12 gemeten die in uw bloedvaten circuleert. 

Bij alle andere vormen kan de test gedurende de inname van aanvullende doseringen zinvol zijn, om vast te stellen of de vitamine B12-spiegel voldoende is. Ook in dit geval is het aan te raden om de test pas zeven dagen na de laatste inname van het praparaat uit te voeren.