De analyse wordt op volbleod uitgevoerd omdat anders het meetresultaat vervalst kan worden. Onze testen beoordelen dus alle bloedbestanddelen.