Ano, určitě vám doktor může s odebráním vzorku pomoci. Obraťte se na svého doktora. Cerascreen nenahrazuje žádné výdaje, které jsou s tímto spojené.